President Rekenkamer Saskia Stuiveling vertrekt op 1 juni 2015

dinsdag 10 februari 2015

DEN HAAG (PDC i) - Saskia Stuiveling i, sinds 1999 president van de Algemene Rekenkamer, gaat vanwege het bereiken van de 70-jarige leeftijd op 1 juni 2015 met pensioen. De Koning i heeft haar eervol ontslag verleend. Mevrouw Stuiveling was al sinds 1984 lid van het College van de Algemene Rekenkamer.

In maart start de procedure voor de benoeming van een nieuw collegelid. De Algemene Rekenkamer stelt een aanbevelingslijst van maximaal zes personen vast. De Tweede Kamer maakt mede op basis van deze aanbevelingslijst een voordracht van drie personen. De minister van Binnenlandse Zaken draagt vervolgens op basis van deze voordracht een beoogd lid voor aan het kabinet, dat uiteindelijk beslist. Als het college weer uit drie personen bestaat, draagt de minister van Binnenlandse Zaken een van hen bij het kabinet voor als president.

Naar verwachting zal rond Prinsjesdag 2015 bekend zijn wie de nieuwe president van de Algemene Rekenkamer wordt. Vanaf 1 juni 2015 zal collegelid Kees Vendrik het presidentschap waarnemen. 

Bron: Algemene Rekenkamer