Drs. J.E.A.M. (Jopie) Nooren

foto Drs. J.E.A.M. (Jopie) Nooren
bron: Eerste Kamer der Staten Generaal
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Jopie Nooren (1961) is sinds 9 juni 2015 Eerste Kamerlid voor de PvdA. Zij is voorzitter van de Raad van Bestuur van Bartiméus en voorzitter van het College van Bestuur van de Stichting Bartiméus Onderwijs. Zij heeft diverse daaraan gelieerde bestuursfuncties. Eerder was zij bestuurder van een zorginstelling en directeur van de brancheorganisatie in de zorg. Mevrouw Nooren bekleedt tevens diverse toezichtfuncties in de zorg. Sinds 2017 is zij voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving. In de Eerste Kamer houdt zij zich onder meer bezig met onderwijs, zorg en integratie. Mevrouw Nooren is eerste ondervoorzitter van de Kamer.

PvdA
in de periode 2015-heden: lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Voornamen (roepnaam)

Johanna Elisabeth Anna Maria (Jopie)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Breda, 25 juni 1961

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/10)

 • voorzitter Raad van Bestuur "Bartiméus" (ondersteuning van blinden en slechtzienden), vanaf 1 januari 2013 (tevens diverse daaraan verbonden bestuursfuncties)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, vanaf 9 juni 2015
 • voorzitter College van Bestuur Stichting Bartiméus Onderwijs, vanaf 1 januari 2019

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige (2/6)
 • voorzitter Stichting Link4All (bevorderen digitaal meedoen voor mensen met verstandelijke en lichamelijke beperkingen) (als voorzitter RvB Bartiméus)
 • lid Raad van Toezicht Regmed XB, vanaf 9 mei 2019

vorige (2/8)
 • voorzitter Stuurgroep Verbindend Vernieuwen (zintuiglijke gehandicaptensector) (als voorzitter RvB Bartiméus)
 • lid bestuur Stichting ZG Expertise (als voorzitter RvB Bartiméus)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/7)
 • lid College van Senioren (Eerste Kamer der Staten-Generaal), vanaf 9 juli 2019
 • lid Huishoudelijke Commissie (Eerste Kamer der Staten-Generaal), vanaf 9 juli 2019

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Voerde in 2018 het woord bij de behandeling van het initiatiefwetsvoorstel-Dijkstra over donorregistratie

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was uit hoofde van haar voorzitterschap van de Raad van Bestuur van Bartiméus aandeelhouder Proson B.V., aandeelhouder Voedingsservice Heuvelrug B.V. en aandeelhouder BIGA B.V.
 • Is uit hoofde van haar voorzitterschap van de Raad van Bestuur van Bartiméus aandeelhouder van Werkpad B.V.

uit de privésfeer
Haar vader was bestuurlijk actief in het CDA, een waterschap en boerenorganisaties.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.