Plasterk gaat impasse over kiesrecht op Antillen voor Senaat doorbreken

maandag 23 maart 2015

DEN HAAG (PDC) - Minister Ronald Plasterk komt nog voor de zomer met een wetsvoorstel waardoor er voor de drie Antilliaanse eilanden die bij Nederland horen een apart kiescollege komt voor de Eerste Kamerverkiezingen. Tot nu toe kunnen deze 'BES-gemeenten' daaraan niet meedoen, omdat de Eilandsraden ook door niet-Nederlandse ingezetenen worden gekozen. 

Oprichting van het kiescollege zorgt ervoor dat alleen Nederlandse ingezetenen indirect invloed hebben op de samenstelling van de Eerste Kamer. Daarmee kan tevens worden voortgegaan met de grondwettelijke verankering van het kiesrecht op de Antillen voor de Senaat. Er ligt daarvoor al een voorstel in eerste lezing bij de Tweede Kamer.

Gebleken is dat er zowel in de Eerste als de Tweede Kamer een meerderheid voor deze oplossing is. In beide Kamers heeft hierover overleg plaatsgevonden, waarbij de Eerste Kamer het voortouw had genomen.

Bron: website Kiesraad