De parlementaire staat van Sander de Rouwe

dinsdag 19 mei 2015
gewijzigd
Rouwe, S. de

DEN HAAG (PDC i) - Sander de Rouwe (1980) is sinds 1 maart 2007 lid van de Tweede Kamerfractie van het CDA. Bij de Statenverkiezingen van 2015 was hij lijsttrekker in Fryslân. De Rouwe is op 26 maart 2015 geïnstalleerd als lid van de Provinciale Staten in Friesland. De Rouwe wordt in mei 2015 gekozen tot gedeputeerde van Friesland. Hij verlaat dan de Tweede Kamer.

Een overzicht van zijn parlementaire activiteiten tijdens zijn Kamerlidmaatschap.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Parlementaire activiteiten

De heer De Rouwe was woordvoerder Wonen en Rijksdienst en was dat eerder voor het Infrastructuurbeleid (openbaar vervoer, wegenaanleg, verkeersveiligheid). Verder hield hij zich bezig met hoger onderwijs en met de problematiek van de krimpgebieden. De Rouwe was voorzitter van de commissie voor Wonen en Rijksdienst.

Sander de Rouwe was een actief Kamerlid. Hij (mede-)ondertekende onder andere 247 moties. 53% werd door de Kamer aangenomen, 32% werd verworpen. Niet verrassend is dat het aantal door hem ingediende moties het grootst was in de jaren 2013 en 2014 en evenmin dat het aantal verworpen moties toen ook het grootst was. In die jaren behoorde het CDA immers tot de oppositie. In 2010 en 2011 had De Rouwe veel meer succes met moties. Het betrof toen onder meer voorstellen om fietsen te bevorderen, maatregelen ter vergroting van de verkeersveiligheid en een voorstel over het tegengaan van winkelleegstand in krimpgebieden.

De Rouwe bracht in 2014 samen met Duco Hoogland i (PvdA) en Paulus Jansen i (SP) een initiatiefnota uit over uitbouw en betere benutting van het Nederlandse wandel- en fietsnetwerk. Hij behoorde in 2007 met Bilder i en Hessels i tot de minderheid van zijn fractie die tegen het wetsvoorstel adoptie door echtgenoten van gelijk geslacht stemde.

2.

Cijfers

Activiteiten

Kamerlid De Rouwe (sinds 1 maart 2007)

Dossiers woordvoerder

meer dan 60

Kamervragen

ongeveer 120 (5% van alle CDA-Kamervragen vanaf 2007)

Amendementen

21 (43% aangenomen, 48% verworpen); 7 als eerste ondertekenaar (4 aangenomen)

Moties - eerste indiener

146 (CDA-gemiddelde in deze periode is 37 moties)

Moties - mede-ondertekenaar

101

Steun voor moties

Gemiddeld 96 Kamerleden (gemiddelde steun CDA-moties is 101 Kamerleden

3.

Meer informatie

De genoemde parlementaire gegevens in dit bericht waren tot 10 april 2015 in te zien. Daarna zijn deze gegevens via de Parlementaire Monitor te raadplegen.

 

Bovenstaande gegevens zijn afkomstig van PDC. Deze database is beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek. Interesse? Neem contact op met 170@pdc.nl

De dossiers, moties en Kamervragen staan in de Parlementaire Monitor van ANP/PDC. De Parlementaire Monitor stelt u in staat op eenvoudige wijze de parlementaire besluitvorming op de voet te volgen: van de indiening van het wetsvoorstel tot en met de uiteindelijke stemming in de Eerste Kamer. Wilt u meer weten over de Parlementaire Monitor? Neem dan contact met op met PDC via 224@pdc.nl of 070 3560238.