Eerste Kamer behandelt dinsdag 'deconstitutionalisering Kroonbenoeming'

donderdag 16 april 2015

DEN HAAG (PDC) - Aanstaande dinsdag zal de Eerste Kamer plenair een wetsvoorstel tot wijziging van artikel 131 van de Grondwet behandelen. Dit wetsvoorstel wordt ook wel aangeduid als de 'deconstitutionalisering van de Kroonbenoeming' en houdt in dat de commissaris van de Koning en de burgemeester niet meer door de 'kroon' - in de praktijk de ministerraad - worden benoemd maar dat de benoeming met een wet wordt geregeld. Dit opent de mogelijkheid voor een gekozen burgemeester.

Het wetsvoorstel is een voorstel van het Tweede Kamerlid Schouw (D66). Een eerder voorstel om de 'kroonbenoeming' uit de Grondwet te halen, struikelde in 2005 in de Eerste Kamer doordat het voorstel in tweede lezing niet een tweederde meerderheid behaalde. Dat had de Paascrisis tot gevolg met het aftreden van minister De Graaf voor Bestuurlijke Vernieuwing. 

Het voorstel dat dinsdag behandeld wordt is een voorstel in eerste lezing en heeft slechts een gewone meerderheid nodig. Als het in de Eerste Kamer wordt aangenomen zal het na de volgende Tweede Kamerverkiezingen in de nieuw samengestelde Tweede Kamer opnieuw in behandeling moeten worden genomen en daarna ook weer in de Eerste Kamer. In beide Kamers is dan een tweederde meerderheid vereist. Pas daarna kan de Grondwet gewijzigd worden.