Biografie verschenen over prins Frederik: zoon, broer en oom van koningen

maandag 11 mei 2015

DEN HAAG (PDC i) - Van de hand van de historicus Anton van de Sande is een biografie verschenen van prins Frederik (1797-1881). Hij was een zoon van koning Willem I i, broer van Willem II i en oom van Willem III i en speelde op de achtergrond een belangrijke rol in het negentiende eeuwse staatsbestel.

Dankzij zijn officiersloopbaan en zijn rol in de strijd tegen Napoleon was zijn prestige groot. Onder Willem I was hij feitelijk minister van Oorlog. Dat prestige nam naar mate hij ouder werd alleen maar toe. Tijdens het bewind van de grillige Willem II en de wispelturige Willem III kon prins Frederik vaak matigend en bemiddelend optreden. 

Prins Frederik was door zijn huwelijk gelieerd aan het Pruisische koningshuis; de latere keizer Wilhelm I was zijn zwager. Hij kon zodoende tevens een rol spelen in de internationale politiek. Verder had hij lang een leidinggevende positie in de invloedrijke Nederlandse vrijmetselarij. Dat alles maakt hem tot een interessante figuur, wiens rol ook een goed licht werpt op de ontwikkeling van het koningschap.

Bron: uitgeverij Van Tilt