EP wil gemeenschappelijke EU-strategie om radicalisering van jonge EU-burgers aan te pakken

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op woensdag 25 november 2015, 15:12.

De aanslagen in Parijs hebben pijnlijk duidelijk gemaakt dat betere coördinatie om radicalisering te voorkomen en terrorisme in de kiem te smoren hard nodig is, zo stelt de resolutie die het EP woensdag heeft aangenomen. De Europarlementsleden doen voorstellen voor een EU-brede strategie tegen extremisme, in het bijzonder in gevangenissen, op het internet en door educatie en sociale maatregelen.

De resolutie over het voorkomen van radicalisering en rekrutering van Europeanen door terroristische organisaties die door Rachida Dati (EVP, FR) is opgesteld, werd aangenomen met 548 stemmen voor, 110 tegen en 36 onthoudingen.

Betere informatie-uitwisseling tussen lidstaten

Het Europees Parlement pleit voor een zwarte lijst van Europese jihadisten en jihadistische terreurverdachten en wijst op de noodzaak van een gemeenschappelijke definitie van "buitenlandse strijders" om het makkelijker te maken deze strafrechtelijk te vervolgen bij hun terugkeer in de EU. Ze roepen de lidstaten op "buitenlandse strijders" onder juridische toezicht te stellen en ,indien noodzakelijk, vast te zetten totdat juridische vervolging plaatsvindt.

Tegelijk moeten er verplichte, systematische controles komen aan de Europese buitengrenzen. De EP-leden willen dat de nationale opsporingsinstanties en Europol informatie sneller en doeltreffender uitwisselen om verdachten van terrorisme op te sporen en te volgen. Ook vragen ze de EU-landen om beter gebruik te maken van instrumenten zoals het Schengeninformatiesysteem.

EP-leden herhalen dat ze ernaar blijven streven om tegen eind 2015 een overeenkomst te bereiken over de EU-richtlijn over passagiersgegevens (PNR-richtlijn). Wel wijzen ze erop, dat de PNR-richtlijn slechts één maatregel is in de strijd tegen terrorisme en dat een globale strategie voor de bestrijding van terrorisme nodig is.

Toekomstige buitenlandse strijders ontmoedigen

Het Parlement stelt voor dat EU-landen paspoorten intrekken en financiële tegoeden bevriezen om te voorkomen dat potentiële buitenlandse strijders de EU verlaten. Die maatregelen zouden gepaard moeten gaan met zogenaamde 'hotlines' waar familie en vrienden snel raad kunnen vragen als ze vermoeden dat iemand radicaliseert of op het punt staat om zich bij een terroristische organisatie aan te sluiten.

Ook benadrukt het Parlement de noodzaak om de interculturele dialoog op scholen en in achtergestelde buurten te versterken om marginalisering te voorkomen en sociale integratie te bevorderen.

Verspreiding van gewelddadig extremisme op het internet en in gevangenissen voorkomen

Het EP stelt ook voor om geradicaliseerde gevangenen te scheiden van medegevangenen, om te voorkomen dat gevangenissen een broeihaard worden voor radicalisering en gewelddadig extremisme.

Om de verspreiding van haatberichten en ophemeling van terrorisme op het internet te voorkomen wil het EP dat illegale content waarin gewelddadig extremisme wordt gepredikt, snel wordt verwijderd. Ook moeten lidstaten juridische maatregelen overwegen, inclusief strafrechtelijke vervolging, tegen internetaanbieders en sociale mediabedrijven die weigeren mee te werken aan administratieve of wettelijke verzoeken om content te verwijderen.

REF. : 20151120IPR03612