Koninklijke boodschap - Verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake veranderingen in de Grondwet

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

KONINKLIJKE BOODSCHAP

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake veranderingen in de Grondwet. De toelichtende memorie die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust. En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 's-Gravenhage, 3 augustus 1994

Beatrix

 
 
 

2.

Meer informatie