De stemming over een motie, ingediend bij het debat over de grondwetswijzigingen, te weten de motie-Jurgens c.s. over modernisering van de bepalingen in de Grondwet die de verdediging betreffen - Handelingen Tweede Kamer 1993-1994 08 februari 1994 orde 3

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over de grondwetswijzigingen, te weten: -de motie-Jurgens c.s. over modernisering van de bepalingen in de Grondwet die de verdediging betreffen (23327, R1483, nr. 15).

(Zie vergadering van 1 februari 1994.)

De voorzitter: Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

 
 
 

2.

Meer informatie