Eindverslag van de vaste commissie voor binnenlandse zaken en de hoge colleges van staat - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de verdediging

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 256a

23327(R 1483)

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de verdedigïng EINDVERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR BINNENLAIMDSE ZAKEN EN DE HOGE COLLEGES VAN STAAT Vastgesteld 22 februari 1994

De commissie wilde zich in dit verslag onthouden van het maken van opmerkingen en het stellen van vragen. Wel behield men zich het recht voor om bij de openbare behandeling in te gaan op de met dit wetsvoorstel verband houdende onderwerpen.

De voorzitter van de commissie, Van den Berg De griffier van de commissie, Hordijk 1 Samenstelling: Van Dijk (CDA), Huberts-Fokkelman (CDA), Postma (CDA), Van den Berg (PvdA), voorzitter, Mastik-Sonneveldt (PvdA), Staal (D66), Vis (D66), Korthals Altes (VVD), Talsma (VVD), Pitstra (GroenLinksl, Holdijk (SGP), Schuurman (RPF) en Veling (GPV).

«120MF ISSN 09217363 Sdu Uitgeverij Plantijnstraat 's-Gravenhage 1994

 
 
 

2.

Meer informatie