Verslag van de staten van aruba - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de verdediging

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Ontvangen 24 november 1993

Het voorbereidend onderzoek heeft dezerzijds geen aanleiding gegeven tot het formuleren van vragen of opmerkingen. Dit verslag geldt als Eindverslag. Aldus vastgesteld in de Centrale Commissie van de 24 november 1993.

De Rapporteur, F. B. Flanegien

315797F ISSN09217371

 
 
 

2.

Meer informatie