Oorspronkelijke tekst van het voorstel van rijkswet, de memorie van toelichting en de bijlage zoals voorgelegd aan de raad van state en voorzover nadien gewijzigd - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de verdediging

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

OORSPRONKELIJKE TEKST VAN HET VOORSTEL VAN RIJKSWET, DE MEMORIE VAN TOELICHTING EN DE BIJLAGE ZOALS VOORGELEGD AAN DE RAAD VAN STATE EN VOORZOVER NADIEN GEWIJZIGD

Bijlage

In de bijlage luidde het voorgestelde additioneel artikel XXX als volgt :

Totdat ter zake bij de wet een voorziening is getroffen, blijft artikel 101 van de Grondwet naar de tekst van 1983 van kracht.

31446 2FISSN0921737 ISdu Uitgeverij Plantijnstraat 's Gravenhage 1993

 
 
 

2.

Meer informatie