Verslag van de staten van de nederlandse antillen - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet van de bepalingen inzake adeldom en ridderorden

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 8

VERSLAG VAN DE STATEN VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN Ontvangen 12 juni 1980

Aan de heer Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal De bespreking van de onderhavige ontwerpen van Rijkswet heeft dezerzijds tot geen bedenkingen aanleiding gegeven.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Centrale Commissie van de 2de juni 1980.

De Rapporteur, P. Bislip

Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15883 enz., nr. 8

 
 
 

2.

Meer informatie