- Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de belastingen

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 4, alinea's 3 en 4

In de aan de Raad van State voorgelegde versie ontbraken deze beide alinea's.

Tweede Kamer, zitting 1978-1979,15575, nrs. 1-5

 
 
 

2.

Meer informatie