Verslag van de staten van de nederlandse antillen - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de buitenlandse betrekkingen

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 5

VERSLAG VAN DE STATEN VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN Ontvangen 11 juli 1978

De bespreking van het onderhavige ontwerp van rijkswet heeft dezerzijds tot geen bedenkingen aanleiding gegeven. Aldus vastgesteld in de vergadering van de Centrale Commissie van de 3de juli 1978.

De Rapporteur, J. A. O. Bikker Tweede Kamer, zitting 1977-1978,15049 (R 1100), nr. 5

 
 
 

2.

Meer informatie