Koninklijke boodschap - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de buitenlandse betrekkingen

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 1

KONINKLIJKE BOODSCHAP

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Aan de Staten van de Nederlandse Antillen Wij bieden u hiernevens ter overweging aan een ontwerp van Rijkswet houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering inde Grondwet van bepalingen inzake de buitenlandse betrekkingen. De toelichtende memorie (en bijlagen), die het Wetsontwerp vergezelt, bevat de gronden waarop het rust. En hiermede bevelen Wij u in Godes heilige bescherming.

Soestdijk, 30 mei 1978

Juliana

 
 
 

2.

Meer informatie