Vergelijkend overzicht - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van een bepaling inzake de openbaarheid van bestuur

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 5

VERGELIJKEND OVERZICHT

Vergelijkend overzicht van de artikelen inzake openbaarheid van bestuur volgens het ingediende wetsontwerp, het voorstel van de Staatscommissie-Cals/Donner en de Grondwet

Wetsontwerp

Staatscommissie

Grondwet

Artikel 5.2.11

Artikel 71 De overheid betracht bij de

De overheid betracht bij de

(Geen bepaling) uitvoering van haar taak uitvoering van haar taak openbaarheid ingevolge regels

openbaarheid volgens regels bij bij de wet te stellen.

de wet te stellen.

Tweede Kamer, zitting 1976-1977, 14348, nr. 5

 
 
 

2.

Meer informatie