Nota van wijziging - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de waterstaat

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 7

NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 6 januari 1977

In artikel II wordt artikel 7.11 gelezen als volgt:

  • De opheffing en instelling van waterschappen, de regeling van hun taken en inrichting, alsmede de samenstelling van hun besturen, geschieden volgens bij de wet te stellen regels bij provinciale verordening, voorzover bij of krachtens de wet niet anders is bepaald. 2. De wet regelt de verordenende en andere bevoegdheden van en het toezicht op de besturen van de waterschappen, alsmede de openbaarheid van hun vergaderingen.

Tweede Kamer, zitting 1976-1977,13993, nr. 7

 
 
 

2.

Meer informatie