Derde nota van wijziging - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake sociale grondrechten

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 20 december 1976

In het onder artikel II voorgestelde artikel 1.18 wordt het eerste lid gelezen als volgt:

  • Bevordering van voldoende werkgelegenheid is voorwerp van zorg der overheid. Haar zorg is erop gericht een ieder in staat te stellen tot het verrichten van arbeid die afgestemd is op de persoonlijke en maatschappelijke behoeften en mogelijkheden.

De Minister van Binnenlandse Zaken, DeGaay Fortman Tweede Kamer, zitting 1976-1977, 13873, nr. 18

 
 
 

2.

Meer informatie