Amendement van het lid Bakker - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake sociale grondrechten

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 17

AMENDEMENT VAN HET LID BAKKER Ontvangen 16 december 1976

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel III wordt in plaats van «Artikel 208 eerste lid, en artikel 209» gelezen: Artikel 209

Toelichting Dit amendement heeft tot doel vast te houden aan het huidige Grondwetartikel 208, eerste lid, over onderwijs.

Bakker Tweede Kamer, zitting 1976-1977,13873, nr. 17

 
 
 

2.

Meer informatie