Amendement van het lid Bakker - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake sociale grondrechten

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 16

AMENDEMENT VAN HET LID BAKKER

Ontvangen 15 december 1976

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel II wordt gewijzigd als volgt:

Artikel 1.18, eerste lid, tweede volzin, vervalt.

Toelichting Aanwijzing van «maatschappelijke behoeften en mogelijkheden» als grondwettelijk instrument met betrekking tot de werkgelegenheid kan ongewenste openingen bieden voor subjectiviteit en willekeur. De hele volzin kan beter afwezig blijven.

Bakker

Tweede Kamer, zitting 1976-1977,13873, nr. 16

 
 
 

2.

Meer informatie