Amendement van het lid Waltmans - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake sociale grondrechten

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

AMENDEMENT VAN HET LID WALTMANS

Ontvangen 10 december 1976

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel II wordt als volgt gewijzigd: In artikel 1.19, derde lid, wordt in plaats van «Nederlanders hier te lande, die» gelezen: Allen, die hun vaste woonplaats hier te lande hebben en.

Waltmans Tweede Kamer, zitting 1976-1977, 13873, nr. 12

 
 
 

2.

Meer informatie