Tweede nota van wijziging - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake sociale grondrechten

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 11

TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 24 november 1976

In het onder artikel II voorgestelde artikel 1.18 wordt het eerste lid gelezen als volgt:

  • Bevordering van voldoende werkgelegenheid is voorwerp van zorg der overheid. Haar zorg is erop gericht een ieder in staat te stellen tot het verrichten van arbeid die afgestemd is op de persoonlijke en maatschappelijke behoeften en mogelijkheden, en van arbeid waarmee men in zijn onderhoud kan voorzien.

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, J. M. Den Uyl De Minister van Binnenlandse Zaken, W. F. de Gaay Fortman

Tweede Kamer, zitting 1976-1977, 13873, nr. 11

 
 
 

2.

Meer informatie