Amendement van het lid Bakker - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake grondrechten

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 25 Herdruk

AMENDEMENT VAN HET LID BAKKER Ontvangen 16 december 1976

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel VI wordt in plaats van «171-173» gelezen: 172 en 173, Toelichting Dit amendement heeft tot doel vast te houden aan het huidige Grondwetartikel over vrijheidsbeneming.

Bakker Tweede Kamer, zitting 1976-1977,13872, nr. 25

 
 
 

2.

Meer informatie