Amendement van het lid Huijsen - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake grondrechten

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

AMENDEMENT VAN HET LID HUIJSEN Ontvangen 16 december 1976

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel II wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 1.8. vervallen de woorden: «en de goede zeden».

Toelichting Beperking van het recht tot vereniging in het belang van de openbare orde is voldoende.

Huijsen Tweede Kamer, zitting 1976-1977, 13872, nr. 24

 
 
 

2.

Meer informatie