Amendement van het lid Jongeling - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake grondrechten

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

AMENDEMENT VAN HET LID JONGELING

Ontvangen 15 december 1976

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel III, eerste lid, vervallen de woorden: «1.6 voor zover dit de uitoefening buiten gebouwen en besloten plaatsen van het in dit artikel omschreven recht betreft». Jongeling Tweede Kamer, zitting 1976-1977, 13872, nr. 23

 
 
 

2.

Meer informatie