Amendement van het lid jongeling - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake grondrechten

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 22

AMENDEMENT VAN HET LID JONGELING

Ontvangen 15 december 1976

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel II wordt gewijzigd als volgt:

In artikel 1.1 vervalt het gedeelte: «politieke gezindheid,».

P. Jongeling

Tweede Kamer, zitting 1976-1977, 13872, nr. 22

 
 
 

2.

Meer informatie