Amendement van het lid Bakker - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake grondrechten

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr.20

AMENDEMENT VAN HET LID BAKKER Ontvangen 15 december 1976

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel II wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 1.12 wordt als volgt gewijzigd: a. Vóór de bestaande tekst wordt een nieuw lid ingevoegd, luidende: 1. Het briefgeheim is onschendbaar, behalve, in de gevallen bij de wet bepaald, op last van de rechter. b. de bestaande tekst wordt aangeduid als tweede lid. Hierin vervalt het woord «brief-,».

Toelichting Het amendement heeft tot strekking, de huidige waarborg voor het briefgeheim te handhaven.

Bakker

Tweede Kamer, zitting 1976-1977, 13872, nr.20

 
 
 

2.

Meer informatie