Amendement van het lid Waltmans - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake grondrechten

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 15

AMENDEMENT VAN HET LID WALTMANS

Ontvangen 10 december 1976

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel II wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 1.11, tweede lid, vervalt het woord «desgevraagd».

Toelichting De rechtszekerheid is ermee gediend als voor het binnentreden in een woning tegen de wil van de bewoner altijd voorafgaande legitimatie en mededeling van het doel van het binnentreden is vereist.

Waltmans Tweede Kamer, zitting 1976-1977, 13872, nr. 15

 
 
 

2.

Meer informatie