Amendement van het lid Van der Sanden C.S. - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake grondrechten

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 13

AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER SANDEN CS.

Ontvangen 9 december 1976

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel II wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 1.7 vervalt het vierde lid.

Toelichting De uitsluiting van handelsreclame van het in dit artikel verwoorde grondrecht dient niet in de Grondwet te worden opgenomen. Daarvoor heeft het te weinig betekenis. Bovendien zal verwarring optreden bij het trekken van de grenzen tussen ideële reclame, handelsreclame en tussenvormen daarvan. De gewone wetgever heeft toch voldoende mogelijkheden om met name misleidende reclame te bestrijden.

Van der Sanden Veerman Tilanus Lückers-Bergmans De Kwaadsteniet Tweede Kamer, zitting 1976-1977, 13872, nr. 13

 
 
 

2.

Meer informatie