Amendement van het lid Roethof - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake grondrechten

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 12

AMENDEMENT VAN HET LID ROETHOF

Ontvangen 9 december 1976

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel II wordt gewijzigd als volgt: In artikel 1.1 wordt in de tweede volzin achter het woord «Discriminatie» het woord «zoals» ingevoegd.

Roethof

Tweede Kamer, zitting 1976-1977, 13872, nr. 12

 
 
 

2.

Meer informatie