Amendement van het lid Patijn - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake het voorzitterschap van de verenigde vergadering der Staten-Generaal

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr.7

AMENDEMENT VAN HET LID PATIJN Ontvangen 17 maart 1981

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel III vervalt.

Patijn Tweede Kamer,zitting 1980-1981, 16640, nr.7

 
 
 

2.

Meer informatie