Amendement van het lid Van der Burg - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de Hoge Raad der Nederlanden

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 13 Herdruk

AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER BURG Ontvangen 12 februari 1981

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel II wordt in artikel 6.6 na het eerste lid een nieuw tweede lid ingevoegd luidende: 2. De president en de vice-president worden uit de leden van de Hoge Raad bij koninklijk besluit benoemd.

Van der Burg

Tweede Kamer, zitting 1980-1981,16163 (R 1146), nr. 13

 
 
 

2.

Meer informatie