Nota van wijziging - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de Hoge Raad der Nederlanden

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 9

NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 19 november 1980

Het onder artikel II voorgestelde artikel 6.6, derde lid, wordt als volgt gelezen: 3. Bij de wet kunnen aan de Hoge Raad ook andere taken worden opgedragen.

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, A. A. M. van Agt De Minister van Binnenlandse Zaken a.i., J. de Ruiter

De Staatssecretaris van Justitie, E. A. Haars Tweede Kamer, zitting 1980-1981,16163 (R 1146), nr. 9

 
 
 

2.

Meer informatie