Amendement van de leden De Kwaadsteniet en Van Thijn - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot opneming van een bepaling inzake de ministerraad alsmede tot wijziging van de bepaling inzake het contraseign

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 16

AMENDEMENT VAN DE LEDEN DE KWAADSTENIET EN VAN THIJN

Ontvangen 19 januari 1981

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel li vervalt in artikel 2.2.6. «mede». De Kwaadsteniet VanThijn Tweede Kamer, zitting 1980-1981, 16036 (R 1139), nr. 16

 
 
 

2.

Meer informatie