De stemming over het ontwerp van rijkswet Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de Hoge Raad der Nederlanden - Handelingen Tweede Kamer 1980-1981 24 februari 1981 orde 10

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Aan de orde is de stemming over het ontwerp van rijkswet Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de Hoge Raad der Nederlanden (16163, R 1146).

De Voorzitter: Ik merk op, dat in de vierde alinea van het formulier van afkondiging na 'Statuut' moet worden ingevoegd: voor het Koninkrijk. Deze verbetering zal worden aangebracht.

Tweede Kamer 24 februari 1981

Dit ontwerp van rijkswet wordt, na goedkeuring van de onderdelen, zonder stemming aangenomen.

 
 
 

2.

Meer informatie