De stemming over het ontwerp van rijkswet Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de berechting van ambtsmisdrijven - Handelingen Tweede Kamer 1980-1981 24 februari 1981 orde 11

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Aan de orde is de stemming over het ontwerp van rijkswet Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de berechting van ambtsmisdrijven (16164, R 1147).

De Voorzitter: Ik merk op, dat in de vierde alinea van het formulier van afkondiging na 'Statuut' moet worden ingevoegd: voor het Koninkrijk. In artikel 6.7 moet in plaats van 'Staatssecretarissen' worden gelezen: staatssecretarissen. Deze verbeteringen zullen worden aangebracht. Dit ontwerp van rijkswet wordt, na goedkeuring van de onderdelen, bij zitten en opstaan aangenomen. De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de PPR en de BP tegen dit wetsontwerp hebben gestemd.

 
 
 

2.

Meer informatie