De stemmingen in verband met het wetsontwerp Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de belastingen - Handelingen Tweede Kamer 1979-1980 17 juni 1980 orde 15

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsontwerp Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de belastingen (15575). Artikel I wordt zonder stemming aangenomen. Het amendement-Van Rooijen c.s. (stuk nr. 10) wordt bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

Artikel II zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Van Rooijen c.s. (stuk nr. 10) wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel III en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

Het wetsontwerp wordt zonder stenv ming aangenomen.

 
 
 

2.

Meer informatie