Eindverslag van de vaste commissie voor algemene zaken en huis der koningin - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van een bepaling inzake de openbaarheid van bestuur

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

EINDVERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR ALGEMENE ZAKEN EN HUIS DER KONINGIN Vastgesteld 20 mei 1980

Het onderzoek van dit wetsontwerp heeft de Commissie geen aanleiding gegeven tot het maken van opmerkingen.

De voorzitter der commissie, Teijssen De griffier der commissie, Dijkstra-Liesveld Eerste Kamer, zitting 1979-1980,14348, nr. 96

 
 
 

2.

Meer informatie