De behandeling van het wetsontwerp Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van een bepaling inzake de openbaarheid v... - Handelingen Eerste Kamer 1979-1980 27 mei 1980 orde 7

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Aan de orde is de behandeling van het wetsontwerp Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van een bepaling inzake de openbaarheid van bestuur (14348). Dit wetsontwerp wordt met 60 tegen 0 stemmen aangenomen. Vóór hebben gestemd de leden: Heijne Makkreel, Vonhoff-Luijendijk, De Jong, De Cloe, Fischer, Zoutendijk, Van Kleef, Van Waterschoot, Van der Jagt, Diepenhorst, Umkers, Kremer, Schlingemann, Van Veldhuizen, Van der Werff, Uijen, Eijsink, Versloot, Post, Vrouwenvelder, Kloos, Kreutzkamp-Schotel, Van Kuik, Franssen, Von Meijenfeldt, Tummers, Broeksz, Netjes, Van Hulst, De Rijk, Lamberts, Vogt, Mol, Tjeerdsma, Horbach, Terwindt. Nagel, Steenkamp, Van der Werf-Terpstra, Van de Rakt, De Vries, Vonk-van Kalker, Gooden, Kaland, Wiebenga, Oskamp, Steigenga-Kouwe, Christiaanse, Oudenhoven, W. F. de Gaay Fortman, Zoon, Trip, Meuleman, Simons, d'Ancona, Baas, Van Hemert tot Dingshof, B. de Gaay Fortman, Veen en de Voorzitter.

Eerste Kamer 27 mei 1980

 
 
 

2.

Meer informatie