De stemming over wetsontwerp Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake openbare lichamen voor beroep en bedrijf en and... - Handelingen Eerste Kamer 1979-1980 06 mei 1980 orde 6

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Aan de orde is de stemming over wetsontwerp Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake openbare lichamen voor beroep en bedrijf en andere dan in de Grondwet genoemde lichamen met verordenende bevoegdheid (13994).

Dit wetsontwerp wordt met 63 tegen 1 stemmen aangenomen. Vóór hebben gestemd de leden: Vrouwenvelder, Feij, Von Meijenfeldt, Tummers, Post, Van Kuik, Franssen, Broeksz, Kremer, Netjes, Vonk-van Kalker, Tjeerdsma, Lamberts, Van de Rakt, Horbach, Van der Werff, Steenkamp, Van der Werf-Terpstra, Oudenhoven, Terwindt, Simons, Mol, Uijen, W. F. de Gaay Fortman, Gooden, Letschert, d'Ancona, Tunders, Kloos, Diepenhorst, Christiaanse, Kaland, Steigenga-Kouwe, De Rijk, Heijne Makkreel. Van Krimpen, Vonhoff-Luijendijk. Van Tets, Voute, Van Hemert tot Dingshof, B. de Gaay Fortman, Zoon, Van Waterschoot, Baas, Veen, Van Kleef, Zoutendijk, Trip, Fischer, Schlingemann, Umkers, Teijssen, Van Veldhuizen, Van Someren-Downer, Van der Jagt, Wiebenga, Van der Meer, Os-kamp, Nagel, Van Hulst, Kolthoff, De Vries en de Voorzitter.

Tegen heeft gestemd het lid Vogt.

 
 
 

2.

Meer informatie