De stemming over wetsontwerp Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling met betrekking tot de voorziening in aangelegenheden, wa... - Handelingen Eerste Kamer 1979-1980 06 mei 1980 orde 7

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Aan de orde is de stemming over wetsontwerp Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling met betrekking tot de voorziening in aangelegenheden, waarbij twee of meer gemeenten zijn betrokken, alsmede van de bepaling inzake geschillen tussen openbare lichamen (13995). Dit wetsontwerp wordt met algemene (64) stemmen aangenomen.

Vóór hebben gestemd de leden: Lamberts. Van de Rakt, Horbach, Van der Werff, Steenkamp, Van der Werf-Terpstra, Oudenhoven, Terwindt, Simons, Mol, Uijen, W. F. de Gaay Fortman, Gooden, Letschert, d'Ancona, Tunders, Kloos, Diepenhorst, Christiaanse, Kaland, Steigenga-Kouwe, De Rijk, Heijne Makkreel, Van Krimpen, Vonhoff-Luijendijk, Van Tets, Voute, Van Hemert tot Dingshof, B. de Gaay Fortman, Zoon, Van Waterschoot, Baas, Veen, Van Kleef, Zoutendijk, Trip, Fischer, Schlingemann, Umkers, Teijssen, Van Veldhuizen, Van Someren-Downer, Van der Jagt, Wiebenga, Van der Meer, Oskamp, Nagel, Van Hulst, Kolthoff, De Vries, Vrouwenvelder, Feij, Von Meijenfeldt, Tummers, Post, Van Kuik, Franssen, Vogt, Broeksz, Kremer, Netjes, Vonk-van Kalker, Tjeerdsma en de Voorzitter.

De vergadering wordt enige ogenblikken geschorst.

 
 
 

2.

Meer informatie