14213, nr. 14 - Amendement Van Mierlo en Franssen over het splitsen van een zin - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake veranderingen in de Grondwet, alsmede tot opneming van bepalingen inzake splitsing van een voorstel

Dit amendement op het wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake veranderingen in de Grondwet, alsmede tot opneming van bepalingen inzake splitsing van een voorstel werd op 24 februari 1977 ingediend door de Tweede Kamerleden Hans van Mierlo (D66) en Huub Franssen (PvdA).
 
De toelichting van de indieners luidt als volgt:
 

Nr. 14 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN MIERLO EN FRANSSEN Ontvangen 24 februari 1977 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Artikel II wordt gewijzigd als volgt: In artikel 8.1, vijfde lid, wordt de punt na het woord «splitsen» vervangen door een komma en wordt vervolgens toegevoegd: «indien tussen de in de afzonderlijke voorstellen tot verandering op te nemen bepalingen geen rechtstreeks verband bestaat.

 

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Documenten

2 24 februari 1977, amendement, nr. 14     KST14213N14K2
Amendement van de leden Van Mierlo en Franssen
 

2.

Dossier