14213, nr. 10 - Amendementen De Kwaadsteniet C.S. - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake veranderingen in de Grondwet, alsmede tot opneming van bepalingen inzake splitsing van een voorstel

Dit amendement op het wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake veranderingen in de Grondwet, alsmede tot opneming van bepalingen inzake splitsing van een voorstel werd op 22 februari 1977 ingediend door de Tweede Kamerleden Willem de Kwaadsteniet (ARP), Piet van der Sanden (KVP), Arnold Tilanus (CHU) en Antoon Veerman (ARP).
 
De toelichting van de indieners luidt als volgt:
 

Nr. 10 AMENDEMENTEN VAN HET LID DE KWAADSTENIETC.S Ontvangen 22 februari 1977 De ondergetekenden stellen de volgende amendementen voor: Artikel II wordt als volgt gewijzigd: I Artikel 8.1, derde lid, wordt gelezen: 3. De nieuwe Kamers beraadslagen en besluiten over het voorstel in verenigde vergadering. Zij kunnen het voorstel alleen aannemen met tenminste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen. In artikel 8.1, vierde lid, wordt in plaats van «De Tweede Kamer kan» gelezen: De Kamers in verenigde vergadering kunnen.

 

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Documenten

2 22 februari 1977, amendement, nr. 10     KST14213N10K2
Amendementen van het lid De Kwaadsteniet C.S.
 

2.

Dossier