16036, nr. 18 - Amendement De Kwaadsteniet over onderministers in plaats van staatssecretarissen - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot opneming van een bepaling inzake de ministerraad alsmede tot wijziging van de bepaling inzake het contraseign

Dit amendement op het wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot opneming van een bepaling inzake de ministerraad alsmede tot wijziging van de bepaling inzake het contraseign werd op 20 januari 1981 ingediend door het Tweede Kamerlid Willem de Kwaadsteniet (CDA).
 
De toelichting van de indiener luidt als volgt:
 

Nr. 18 AMENDEMENT VAN HET LID DE KWAADSTENIET Ontvangen 20 januari 1981 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel II wordt in artikel 2.2.6. in plaats van «staatssecretarissen» gele­zen: onderministers. De Kwaadsteniet Tweede Kamerzitting 1980-1981,16036 (R 1139), nr.

 

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Documenten

2 20 januari 1981, amendement, nr. 18     KST16036N18K2
Amendement van het lid De Kwaadsteniet
 

2.

Dossier