16036, nr. 12 - Amendement De Kwaadsteniet over de aanhef van hoofdstuk 2 - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot opneming van een bepaling inzake de ministerraad alsmede tot wijziging van de bepaling inzake het contraseign

Dit amendement op het wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot opneming van een bepaling inzake de ministerraad alsmede tot wijziging van de bepaling inzake het contraseign werd op 19 januari 1981 ingediend door het Tweede Kamerlid Willem de Kwaadsteniet (CDA).
 
De toelichting van de indiener luidt als volgt:
 

Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID DE KWAADSTENIET Ontvangen 19 januari 1981 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel II, aanhef, wordt in plaats van «hoofdstuk 2, Regering» gelezen: hoofdstuk 2, Koning en ministers. De Kwaadsteniet Tweede Kamer, zitting 1980-1981,16036 (R 1139), nr.

 

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Documenten

2 19 januari 1981, amendement, nr. 12     KST16036N12K2
Amendement van het lid De Kwaadsteniet
 

2.

Dossier