Nota van verbetering - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de berechting van ambtsmisdrijven

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 5

NOTA VAN VERBETERING Ontvangen 9 juni 1980

In de Koninklijke Boodschap (stuk nr. 1) is in de adressering abusievelijk weggevallen:

Aan de Staten van de Nederlandse Antillen

Tweede Kamer, zitting 1979-1980, 16164 (R 1147), nr. 5

 
 
 

2.

Meer informatie