Koninklijke boodschap - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de Hoge Raad der Nederlanden

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 1

KONINKLIJKE BOODSCHAP

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van Rijkswet houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de Hoge Raad der Nederlanden. De toelichtende memorie (en bijlagen), die het Wetsontwerp vergezelt, bevat gronden waarop het rust. En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

Soestdijk, 25 april 1980

Juliana

 
 
 

2.

Meer informatie