Telegrafisch verslag van de staten van de nederlandse antillen - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot opneming van een bepaling inzake de ministerraad alsmede tot wijziging van de bepaling inzake het contraseign

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 5

TELEGRAFISCH VERSLAG VAN DE STATEN VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN Ontvangen 11 maart 1980

De bespreking van het onderhavige ontwerp van Rijkswet heeft dezerzijds tot geen bedenkingen aanleiding gegeven.

Tweede Kamer, zitting 1979-1980,16036 (R 1139), nr. 5

 
 
 

2.

Meer informatie