Amendement van het lid Van Ooijen - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake adeldom en ridderorden

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 13

AMENDEMENT VAN HET LID VAN OOIJEN

Ontvangen 26 augustus 1980

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel II wordt als volgt gewijzigd: Artikel 5.2.12 wordt gelezen: Adeldom wordt verleend bij de wet. Toelichting Het amendement beoogt de wetgever te doen beslissen over elke verlening van adeldom, zowel waar het betreft verheffing, inlijving als erkenning.

Van Ooijen

Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15883 (R 1129), nr. 13

 
 
 

2.

Meer informatie